Rodinné centrum Domeček Křenovice, z. s. vzniklo v roce 2007 z iniciativy Radky Pflimpflové.
Rodinné centrum Domeček Křenovice, z. s. vzniklo v roce 2007 z iniciativy Radky Pflimpflové.

GDPR v RC Domeček Křenovice

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů spolek Rodinné centrum Domeček Křenovice, z.s. shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje svých členů podle zpracovaných agendových listů, které vycházejí ze stanov spolku a uvádějí kategorie osobních údajů, příjemců a obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Subjekty údajů po podepsání „Souhlasu člena se zpracováním údajů“ mají právo:

* na přímý přístup k osobním údajům a vyžádání informace, jaké osobní údaje jsou o nich zpracovávány,

* na opravu osobních údajů,

* na výmaz, případně omezení zpracování.

Souhlas se zpracováním údajů mohou subjekty kdykoliv odvolat, a to odesláním e-mailu na domecek.krenovice@seznam.cz.

Zástupcem správce Rodinné centrum Domeček Křenovice, z.s. je Petra Maňová, e-mail: domecek.krenovice@seznam.cz.