Klub pro děti – Žížalky

Žížalky jsou dopolední klub  pro děti s programem. I pro ty, co ještě nosí plínku. Pro všechny děti 2-6 let. Klub žížalky je vhodný pro děti před nástupem do MŠ, aby si zvykly na pobyt v kolektivu bez rodičů.

Každé úterý, středa a čtvrtek 7:30 – 12:00 hod.

V prostorách RC Domeček na adrese Brněnská 23, Křenovice, 1. patro Orlovny.
Příchod dětí mezi 7:30 – 8:00 hod.
Vyzvedávání dětí mezi 11:30 – 12:00 hod. (nebo dle domluvy).

Program pro děti je připraven v podobě cvičení při říkankách, krátkého tvoření. Součástí programu je i pobyt venku (procházka, hřiště). Maximální počet dětí ve skupince je 10. Při příchodu dětí do Klubu – Žížalky je sepsána dohoda a evidenční karta dítěte.

Cena za kroužek:
250,- za dítě/den

Děti s trvalým bydlištěm v Křenovicích, a které dovršily věkovou hranici 3 let nebo ji dovrší v průběhu školního roku, mají ode dne dovršení věkové hranice nárok na slevu ve výši 130 Kč za den. Částka je dotována z dotace od Obce Křenovice.

Platba probíhá na místě při předání dítěte.

S sebou:
Náhradní oblečení, vhodné oblečení na ven, přezůvky (v podepsané tašce). Svačinu a pití (podepsané). Případně pleny, vlhčené ubrousky a podložku na přebalování. Svačinu lze uložit do lednice.

Přihlašování a odhlašování

Děti s nahlášenou pravidelnou docházkou mají místa v žížalkách rezervována dle domluvy a není třeba již místa rezervovat v rezervačním systému, v případě nemoci je nutné, aby pobyt v žížalkách zrušili telefonicky na čísle 605 049 739 pí. Slouková nejpozději do 6. hod. ranní dne, kdy má být dítě v žížalkách. V případě, že dítě nebude řádně omluveno, bude účtována cena v plné výši, jako by bylo dítě v žížalkách přítomno. 

Děti nahlášené do žížalek s nepravidelnou docházkou je nutné, aby si místa rezervovali v rezervačním systému dle volných míst. V případě nemoci je nutné místo v rezervačním systému zrušit pro případné náhradníky. Rezervaci lze zrušit do 17. hodiny předchozího dne v rezervačním systému. V případě, že dítě nebude řádně omluveno, bude účtována cena v plné výši, jako by bylo dítě v žížalkách přítomno. 

REZERVACE 

Kontakt:
Pro bližší informace nás kontaktujte na tel. 605 049 739 (Slouková – lektorka),  604 731 609 (Řípová – koordinátorka) nebo na domecek.krenovice@seznam.cz.

Těšíme se na Vaše Žížalky