Rodinné centrum Domeček Křenovice, z. s. vzniklo v roce 2007 z iniciativy Radky Pflimpflové.
Rodinné centrum Domeček Křenovice, z. s. vzniklo v roce 2007 z iniciativy Radky Pflimpflové.

Básničky z Klubíku

Ukazovačky

Kutálí se ze dvora         (motáme ruce)
velikánská brambora.    (ruce před tělem obkrouží „bramboru“)
Neviděla, neslyšela,     (dlaněmi zakryjeme oči, uši)
spadla na ni závora.     (dvakrát tleskneme rukama)
Kam koukáš, ty závoro?     (pravým ukazováčkem děláme „ty, ty, ty“)
Na tebe, ty bramboro!     (levým ukazováčkem děláme „ty, ty, ty“)
Kdyby tudy projel vlak,     (krouživými pohyby rukou předvádíme „vlak“)
byl by z tebe bramborák!     (tleskáme do rytmu)

Žába leze po žebříku,    (rukama lezeme nahoru před tělem)
natahuje elektriku,          (roztahujeme ruce do stran)
nejde to, nejde to,         (kroutíme rukama)
necháme to na léto.        (tleskáme)

Všechny moje prsty,      (ukážeme prsty na rukou)
schovaly se v hrsti.         (sevřeme ruku v pěst)
Spočítám je hned         (ukážeme pěst)
jedna, dva, tři, čtyři, pět.     (počítáme jednotlivé prsty)

Leze leze šnek,
Veze domeček.
Leze, leze z proutí,
zadečkem si kroutí.
Najednou se lek.
Nejdřív tykadla,
potom kukadla.
Copak se to stalo? Co ho polekalo?
Bum, šiška upadla, bum, šiška upadla.

Letěla včela okolo čela     (kroužíme ukazováčkem okolo čela)
bum do čela.             (píchneme do čela)
Letěla vosa okolo nosa    (…)
bum do nosa.
Letěla mucha okolo ucha
bum do břucha.

Pekla vdolky z bílý mouky
sypala je perníkem
házela je Honzíčkovi
otevřeným okýnkem.

Veverka, čiperka
sedí v rudém kožíšku (sedíme na zemi)
má ráda jadérka
ze šišek a oříšků (hladíme si bříško)
veverko vyskoč (vyskočíme)
s námi se zatoč. (zatočíme se)

Kominíček šel na půdu (rukama lezeme nahoru před tělem)
aby komín vymetal (třepeme rukama nad hlavou),
kominíček šel zas dolů, (rukama lezeme dolů před tělem)
aby koště vytřepal. (třepeme rukama v předklonu u nohou)

Měl jsem myšku tanečnici (dáme ruce v bok a pohupujeme se v bocích),
tancovala po světnici (zatočíme se dokola),
byla černá a bílá (pravou ruku vystrčíme dlaní nahoru, pak totéž levou),
každému se líbila (zatleskáme).
Když jsem přišel ze dvorečka (dáme ruce v bok a pochodujeme),
točila se dokolečka (zatočíme se dokola),
dupla tam a dupla sem (pravou nohou dupneme doprava, levou doleva),
mrskla fouskem pod nosem (prsty přejedem sem tam pod nosem).

Tak je velká táta (zvedneme dítěti ručičky nad hlavu)
tak je velká máma (dáme ručičky o kousek níž)
tak je velké děťátko (naznačujeme ručkama velikost děťátka)
doroste je zakrátko (naznačujeme chování miminka).

Bumtarata, bum, bum, bum, (tleskáme do stehen)
Postavíme velký dům. (ruce před tělem obkrouží velký kruh)
K tomu malou stodolu, (ruce před tělem obkrouží menší  kruh)
budeme žít pospolu (obejmeme se rukama a točíme tělem do stran).

Leze, leze rak, (jdeme pozadu)
leze klepeťák,
leze hezky pozpátku
umí pěknou pohádku.

Skáče bleška po písku, (skáčeme)
hledá, kdo je nablízku, (na čelo si dáme ruku a rozlížíme se)
kdo nejede na koni (ruce před tělo, naznačujeme jízdu na koni)
toho bleška dohoní. (chytáme dítě)
Alík leží na bříšku, (lehneme si na břicho)
už má blešku v kožíšku. (polechtáme dítě na bříšku)

Milý strýčku, tečka.         (píšeme dítěti dopis na záda, dle slov předvádíme)
Posílám ti křečka, tečka.
Křeček škrábe, kouše, lechtá,
pozor ať tě neulechtá.

Já jsem kos, ty jsi kos.             (ukážeme na sebe, pak na dítě)
Já mám nos, ty máš nos.             (ukážeme na svůj nos, na nos dítěte…)
Já mám hladkou, ty máš hladkou.     (pohladíme se po tváři)
Já mám sladkou, ty máš sladkou.         (po puse)
My se máme rádi, my jsme kamarádi.     (objímáme se)

Když já se vytáhnu,         (stoupneme si na špičky)
až ke sluníčku dosáhnu.         (natáhneme ruce ke sluníčku)
Když já se skrčím,             (sedneme si do dřepu)
do výšky skočím.            (vyskočíme)
Když já si lehnu,             (lehneme si)
ani se nehnu.             (ležíme bez pohybu)

Hlava, ramena, kolena, palce,
kolena, palce, kolena, palce,
hlava, ramena, kolena, palce,
oči, uši, pusa, nos.

Vařila myšička kašičku
na zeleném rendlíčku.
Tomu dala, tomu víc;
tomu kousek, tomu nic.
A ten maličký?
Utíkal do komůrky na homolky,
tam se napapal.

Tú, tú, tú auto už je tu.
Pojeď mámo, pojeď s námi,
auto už je za horami.
Tú, tú, tú auto už je tu.
Abys měla radost v líčku,
svezu tě až ke sluníčku.
Tú, tú, tú auto už je tu.

Chvíli krokem, chvíli klusem,         (sedíme, dítě na klíně, nadzvedáváme nohy)
pojedeme autobusem.
Řidič tahá houkačku,
řeže každou zatáčku.
Nebojte se, lidé drazí!
Sem a tam to s námi hází,
dopředu a dozadu,
všichni v jednu hromadu.

Šiju boty do roboty,
nemám chleba ani sejra,         (motat rukama miminka)
kočka mi to všecko snědla,
uděláme kššc!             (rozpažit)

Já mám v levé noze trn a trn a trnaveček, (chytneme se s dítetem za ruce a točíme se dokola)
já mám v levé noze trn a trn a trn.
Když já si, vyskočím, trnaveček vyrazím. (vyskočíme a levou nohu trochu vyhodíme do boku)
Já už nemám v noze trn a trn a trnaveček, (točíme se opět dokola)
já už nemám v noze trn a trn a trn

Zajíček ve své jamce sedí sám, sedí sám,
ubožáčku co je ti, že nemůžes skákati,
chutě skoč, chutě skoč a vyskoč.

Skupinové

Kolo kolo mlýnský,
za čtyři rýnský,
kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo,
udělalo prásk.

Pásla ovečky v zeleném háječku,
pásla ovečky v černém lese.
Já na ni dupy, dupy, dup,
ona zas cupi, cupi, cup.
Houfem ovečky, seberte se všecky,
houfem ovečky, seberte se.

Podzimní básničky

Foukej foukej větříčku,
shoď mi jednu hruštičku,
shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.

Stojí stojí bedla,             (stojíme na jedné noze, ruce nad hlavou ve stříšce)
ráda by si sedla.            
A vzala si pletení,             (předvádíme pletení – motáme rukama)
noha už ji dřevění.

Zimní básničky

Sněží, sněží, mráz kolem běží.         (třepeme prsty, ruce jdou dolů, děti nás obíhají)
Zima je kočičce, hřbet se jí ježí.         (protáhneme hřbet jako „kočička“)
Fouká, fouká, bílá je louka.         (foukáme do dlaní)
Zima je pejskovi, ke kamnům kouká.     (zvedneme zadek jako „pes“)

První vločka, druhá, třetí,     (počítáme pomocí prstů na rukou)
z nebe na zem právě letí.         (rukama napodobujeme padání sněhu)
Jedna vedle druhé sedá,         (sedáme si do dřepu)
volné místo ještě hledá.         (otáčíme hlavou a rozhlížíme se)
Na strom, střechu, silnici,        (stoupneme si a rukama uděláme stříšku nad hlavou)
udělají čepici.

Sněhuláček panáček,     (ukazujeme tři koule)
má na hlavě plecháček,    (ukážeme… na hlavu)
místo očí uhlíky,         (… na oči)
a až dolů knoflíky.        (… odshora dolů)
Stojí tiše, chodí bos,     (… „pssst“, zahýbeme prsty nohou)
červený má z mrkve nos.    (prodloužený nos ze sevřených dlaní)

Padá sníh, padá sníh (dítě nám sedí na nohách a nadzvedáváme nohy jako, že jede)
pojedeme na saních,
pojedeme z kopce dolů,
narazíme na stodolu  (nohy roztáhneme, dítě spadne zadečkem na zem)

Mikuláši přijď dnes k nám, (rukama naznačujeme špičatou čepici na hlavě)
písničku ti zazpívám,
přines prosím trochu dobrot, (rukama naznačujeme prošení)
můžeš je dát třeba do bot. (zaklememe si na boty)
Dáváš dárky pro radost,
pro každého máš jich dost. (rukama ukážeme velký kruh)

Cvičení s padákem

Takhle jedou sedláci,
unavení po práci.
Takhle jedou husaři,
husaři jedou.

Měl dědeček kolotoč,
snědl mu ho červotoč,
snědl mu i figurky,
teď prodává okurky.

Ratata, ratata,
pošťák buší na vrata,
rataty, rataty,
dopis už je pod vraty.

Otáčej se kolotoči,
kdo se točí, kulí oči,
otáčej se tam,
otáčej se zpět,
uvidíme celý svět.

Velká novina,
přiletěla bublina,
bublina se natahuje,
letí, letí poletuje,
přiletěla nad náš dům,
udělala prásk a bum.

Foukej, foukej větříčku,
shoď mi jednu hruštičku,
shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.