Klub pro děti – Žížalky

Nově zvýšena kapacita na 10 dětí a 2 lektory.

Žížalky jsou dopolední klub  pro děti s programem. I pro ty, co ještě nosí plínku. Pro všechny děti 2-6 let. Klub žížalky je vhodný pro děti před nástupem do MŠ, aby si zvykly na pobyt v kolektivu bez rodičů.

Každé úterý, středa a čtvrtek 8:00-12:00 hod

v prostorách RC Domeček na adrese Brněnská 23, Křenovice, 1. patro Orlovny.
Příchod dětí mezi 8:00-8:30 hod.
Vyzvedávání dětí mezi 11:30-12:00 hod. (nebo dle domluvy).

Program pro děti v podobě cvičení při říkankách, krátkého tvoření, v případě příznivého počasí pobyt venku, ve skupince max. počtu 10 dětí. Program zajišťuje Andrea Slouková a Veronika Beranová. Při příchodu dětí do Klubu – Žížalky je sepsána dohoda a evidenční karta dítěte.

Cena za kroužek:
200,- za dítě/den

Děti s trvalým bydlištěm v Křenovicích, a které dovršily věkovou hranici 3 let nebo ji dovrší v průběhu školního roku, mají ode dne dovršení věkové hranice nárok na slevu ve výši 100 Kč za den. Částka je dotována z dotace od Obce Křenovice.

Platba probíhá na místě při předání dítěte.

S sebou:
Náhradní oblečení, oblečení na ven, přezůvky, svačinu a pití, vše podepsané v podepsané tašce. Případně pleny, vlhčené ubrousky a podložku na přebalování. Svačinu lze uložit do lednice.

Přihlášení:

Pro přihlášení je potřeba vyplnit přihlášku a zaslat ji na domecek.krenovce@seznam.cz do 20.7.2020 O případném přijetí budete informováni.

Kontakt:
Pro bližší informace nás kontaktujte na tel. 725281460 (Slouková – lektorka) 604819683 (Beranová – lektorka) 604731609 (Řípová – koordinátorka) nebo na domecek.krenovice@seznam.cz.

Těšíme se na Vaše Žížalky